Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky


Vedení kurzů podléhá legislativním požadavkům platným na území ČR. Pokud instruktor/průvodce kurz přeruší nebo ukončí z důvodu počasí, přání hosta, nebo v důsledku nezpůsobilosti hosta pro daný kurz, zůstává dohodnutá cena nezměněna. Pokud je pro uskutečnění kurzu nevhodné počasí, může být kurz přeložen na nejbližší volný termín (neplatí pokud již kurz začal nebo v jeho průběhu). V případě zrušení kurzu ze strany Hany Benešové horské průvodkyně UIMLA, jsou veškeré zálohy vráceny v plné výši. Účastník je povinen upozornit na své zdravotní obtíže či sníženou fyzickou kondici, která může ovlivnit průběh kurzu.

DOPRAVA NA KURZY

Osobní doprava není předmětem podnikání Hany Benešové horské průvodkyni UIMLA. Pokud bude dohodnuta společná cesta na místo konání kurzu, bude se jednat o bezúplatnou činnost zahrnující pouze úhradu vzniklých nákladů. Odměna za realizaci kurzu v sobě nezahrnuje nic, co by souviselo s dopravou. Snahou bude vždy efektivně naplánovat obsazení jednotlivých vozů. Náklady za dopravu v případě spolujízdy budou vždy sděleny před začátkem akce jednotlivým účastníkům.

OBJEDNÁNÍ KURZU

Objednání kurzu lze provést e-mailem, telefonicky nebo vyplněním on-line formuláře. Následně bude Vaše rezervace potvrzena a budou Vám zaslány bližší informace a podklady pro platbu kurzu. Po uhrazení ceny za Vámi objednávaný kurz je považována rezervace za závaznou. Splatnost faktur je nastavena na 14 dní, pokud není dohodnuto jinak.

STORNO PODMÍNKY

Svou účast na akci máte právo bez udání důvodu zrušit maximálně 21 dnů před zahájení akce. Zaplacená záloha Vám bude vrácena po odečtení prokazatelných nákladů (rezervace za chaty, letenky, půjčovné) zpět a ponechám si pouze manipulační poplatek ve výši 500,- CZK za administrativu. Pokud svou účast na akcích v rámci zrušíte méně než 21 dní před akcí, uplatňuji storno poplatky ve výši:

• 21 až 14 dní: 50 % z ceny akce

•13 a méně dní: 100 % z ceny akce

• letecké akce mimo Evropu řeším zcela individuálně (hodně nákladů platím předem, nelze vrátit), pro storno kratší 31 dní ale platí 100%

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 15.1.2024