“Nezdoláváme hory, zdoláváme sami sebe”

Pojištění odpovědnosti