Gruzie

Země, kterou chrání hřebeny Velkého Kavkazu


Svanetie a Kazbeg 5054m

5. -16.7.2022

Co v Gruzii musite vidět, je překrásná příroda v oblasti Svanetie, která je považovaná za duši Gruzie. Kolem města Mestie, kde budeme ubytovaní, je spousta krásných horských treků, které nás připraví na výstup na 3 nejvyšší horu Gruzie Kazbeg 5054 m. Z další oblastí, kterou navštívime je oblast Kazbegi, která má po Svanetii velkolepou atmosféru a pestrou krajinu. 

Do Gruzie na sněžnice 

Termín: 22.2. - 2.3.2023

Horská turistika Svanetie

16.8. - 27.8. 2022

Svanetie je jedna z nejkrásnější oblastí v Gruzii, kterou chrání nejvyšší hřebeny Velkého Kavkazu. Po celé Svanetii jsou vidět pozůstatky středověkých vesnic a kamenné obrané věže Koškebi. Územi je obydleno původními obyvateli Svany, kteří si stále zachovávají svoje staré zvyky a mluví vlastní řečí svanštinou. Krásné treky v oblasti Svanetie patří mezi jedny nejkrásnější na světě.